Ievads
Biedri Projekti
Akmeņi Alas Atsegumi Avoti Koki Kultūrvēstu-
riskie akmeņi
Ūdenskritumi Citi
G. Eniņš I. Jurģītis S. Laime
Pieminekļi ›  Par mums

Par mums

Atklātais sabiedriskais fonds Dabas retumu krātuve apvieno dažādu profesiju speciālistus un autodidaktus, kas patiesi mīl Latviju, tās bagāto dabu un kultūrvēsturi, cilvēkus, kas gatavi strādāt sabiedriskā kārtā dabas pieminekļu, Latvijas ainavas, dabas retumu un dabas daudzveidības izpētes un saglabāšanas darbā

Mērķi

Izzināt, sargāt, kopt Latvijas dabu. Krātuves darbība aptver sekojošus dabas retumu un dabas pieminekļu veidus:

- dižkokus;
- savdabīgos un vēsturiskos kokus;
- reto sugu atradnes;
- dižakmeņus un vēsturiskos akmeņus;
- klintis un iežus;
- alas;
- kritenes;
- avotus;
- ūdenskritumus, krāces, atvarus;
- savdabīgas reljefa formas;
- tālo skatu vietas;

kā arī:
- retās dabas parādības;
- vietvārdus;
- senās svētnīcas;
- petroglifus un piederības zīmes;
- mītus, ticējumus un teikas, kas pušķo Latvijas kalnus, lejas un mežus, dara bagātāku katru velnakmeni un upurozolu, vai svētmeitu vietu.

Darbība

Krātuves biedri organizē un dodas ekspedīcijās pa visu Latviju, lai meklētu, apzinātu, mērītu un pētītu dabas pieminekļus un dabas retumus, un savāktu par tiem pēc iespējas vairāk ziņu.

Katram dabas piemineklim tiek veidota sava mērījumu, aprakstu un dokumentu lieta ar mērījumiem, publikāciju un zīmējumu kopijām, izvietojuma kartēm, fotoattēliem, teicēju liecībām u.c. Katrai dabas pieminekļu kategorijai tiek izstrādātas sava veida izpētes datu bāzes anketas, uz kuru pamata tiek izstrādāta datorprogramma ar kopējām adresēšanas un citādu vienādu pazīmju saitēm uz citām programmām. Krātuve izstrādā dabas pieminekļu un retumu apsekošanas un uzskaites metodikas.

Lai panāktu dabas pieminekļu aizsardzību un sakopšanu, par tiem tiek izdota literatūra un sagatavotas publikācijas, tiek veiktas izglītošanas akcijas, semināri, krātuve aktīvi piedalās izglītojošu raidījumu sagatavošanā.

Adrese

Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukumā 1
LV-1524, Rīgā
Telefons un fakss: 7 226 963
E-pasts: drk@lza.lv

Rekvizīti:
Unibanka, Rīdzenes filiāle, Kods: 310101900
Konta Nr. 02011469637
Reģ. Nr. 40008033226

Biedri

Projekti

© 2005   Dabas Retumu krātuve   Redaktors - Ansis Opmanis    Dizains un kods - Gatis Pāvils