Biedri Projekti
Akmeņi Alas Atsegumi Avoti Koki Kultūrvēstu-
riskie akmeņi
Ūdenskritumi Citi
G. Eniņš I. Jurģītis S. Laime
Pieminekļi ›  Atsegumi › Randātu klintis

Randātu klintis

Foto - G. Pāvils, 2001. gada maijs

Koordinātes: N 57°26'55,7" E 26°20'46,6"

Atrašanās vieta: Alūksnes rajons, Virešu pag. Gaujas labā krasta kraujā 0,7 km augšpus Vidzemes šosejas tilta, 150 m R no Randātiem.;

Apraksts: Jaunām gobām un apsēm noaugušajā Gaujas pamatkrasta kraujā atsedzas augšdevona Pļaviņu svītas dolomīti. Klinšu augšējo līdz 8 m augsto pakāpi veido dzeltenīgs dolomīts, bet apakšējo līdz 4 m augsto pakāpi - sārts grubuļains dolomīts. Klinšu pakāji sedz nobiras un lielāki dolomīta bluķi.
Virešu brahiantiklinālās struktūras dienvidu spārna atsegums ar slīpi gulošiem slāņiem. Vertikālas tektoniskās plaisas aizpildītas ar dolomīta brekčiju bez ledāja materiāla - veidojušās pirms leduslaikmeta. Atrastas Pļaviņu svītai raksturīgās vadfosilijas - brahiopodi Anatrypa heckeri un Ripidiorhynchus ex. gr. livonicus.
Klintis to D daļā ievada izteiksmīgs ap 4 m augsts dolomīta klints izcilnis dažus metrus no Gaujas krasta. Šis izcilnis ir vienīgais Randātu klinšu atseguma posms, kas redzams no Gaujas.
Klinšu Z daļā dolomīta karjers.
Kopējais klinšu augstums sasniedz 15 m (divas terases - 6 un 9 m), platums 65 m, kraujas augstums 26 m. Kopš Daugavas ielejas appludināšanas šī, iespējams, ir Latvijā augstākā dolomīta klints. 2004. g. rudenī nedaudz izcirsti krūmi un koki, tā atsedzot klintis ceļinieka skatam.Foto - G. Pāvils, 2001. gada maijs.

Foto - A. Pundurs, 2005. gada aprīlis

© 2005   Dabas Retumu krātuve   Redaktors - Ansis Opmanis    Dizains un kods - Gatis Pāvils