Biedri Projekti
Akmeņi Alas Atsegumi Avoti Koki Kultūrvēstu-
riskie akmeņi
Ūdenskritumi Citi
G. Eniņš I. Jurģītis S. Laime
Pieminekļi ›  Kultūrvēsturiskie akmeņi › Rožkalnu Raganu akmens

Rožkalnu Raganu akmens (Māras)

Foto - A. Opmanis, 1999. gada oktobris

Atrašanās vieta: Gulbenes rajons, Daukstu pagasts, 200 m uz R no Rožkalniem, krūmājā, meliorētu pļavu malā;

Apraksts: No novadpētnieka J. Kučera materiāliem: “Vecajās avīzēs stāv rakstīts, ka pie Krapas ir Raganas akmens pie kura ļaudis nesot ziedojumus. Gulbenes mācītājs Šillings no kanceles esot ļaudis bāris, ka akmenim ziedojot un norīkojis cilvēkus, kas lai akmeni saplēš un iznīcina. Bet cilvēki, paši būdami vai nu krapenieši vai galgauskieši, ir labi zinājuši, ka tas nav ļaunās raganas akmens, kuru ļaudis baidas un tai neviens neziedo, bet ka tas ir Māras akmens, visu labu devējas pie cilvēkiem, lopiem un lauka dieves, tai ļaudis ir nesuši veltes un lūguši mīļo Māru palīdzēt viņiem visās lietās. Tamdēļ ir saplēsuši turpat vienu citu akmeni, lai atskaitītos mācītājam. Tā akmens šķembas vēl tagad guļ ceļmalā ceļā uz Krapu. Bet Māras akmens slēpjas krūmos un nav nezinātāja acīm redzams.”

© 2005   Dabas Retumu krātuve   Redaktors - Ansis Opmanis    Dizains un kods - Gatis Pāvils