Biedri Projekti
Akmeņi Alas Atsegumi Avoti Koki Kultūrvēstu-
riskie akmeņi
Ūdenskritumi Citi
G. Eniņš I. Jurģītis S. Laime
Pieminekļi › Raksti

D abas retumu krātuves darba nozīmīga sastāvdaļa ir sabiedrības informēšana par Latvijas dabas pieminekļu bagātībām, to problēmām un aizsardzību. Krātuves biedri ir regulāri publicējuši neliela formāta populārzinātniskus rakstus, no kuriem daudzi ir izsaukuši plašu sabiedrības ievērību.

Guntis Eniņš

Imants Jurģītis

Sandris Laime

© 2005   Dabas Retumu krātuve   Redaktors - Ansis Opmanis    Dizains un kods - Gatis Pāvils