Adamovas krauja

Adamovas krauja pie Krāslavas pastāv joprojām. Taču nobiras ir aizsegušas devona smilšakmeņu un starpleduslaikmeta nogulumu atsegumus. Tagad šajā Latgales daļā nav zināmi dabiski pamatiežu atsegumi.

Enciklopēdija “Latvijas zeme, daba, tauta”