Bajāru kļava

Rīgas rajons, Olaines pagasta Dalbe. Šī kļava pirms savas bojāejas 1992. gadā sasniedza 4,9 metru apkārtmēru.

Foto - A. Feldmanis, 1992. gada novembris