Kannenieku priede

Latvijā resnākā zināmā priede Valkas rajona Jērcēnu pagastā, bij. Kannenieku māju robežās, apkārtmērs - 7 m. Pēc kāda līguma starp Jērcēnu muižas īpašnieku un māju saimnieku, pēdējam nav atļauts priedi nekad nocirst. Saimnieks savukārt saņem no muižas īpašnieka 1 zelta rubli gadā - samaksu par zemi, kuru priede aizņem. Priede kara gados sazāģēta malkā.

Nezināma autora foto, ap 1925. gadu.