Ķeguma krāces atsegums

Devona atsegumi - kroka dolomīta slāņos Daugavas krastā pie Ķeguma. Tagad šīs klintis ir zem Ķeguma HES ūdenskrātuves.

N. Delles foto, enciklopēdija “Zeme, daba, tauta”.