Ķīzenu Upuru ozols

Šim ap 6 m resnajam kulta kokam bija liels dobums, kurā varēja novietoties 9 cilvēki. Zem velēnas ap ozolu konstatēts akmeņu bruģējums. 1929. gadā dobumā ielaista uguns, koks izdega un nogāzās.

Nezināma autora foto ap 1925. gadu.