Morica ozols

Moricsalas rezervāta idejas tēvs botāniķis Karls Kupfers šo koku nosaucis par Morica ozolu, “jo tas jau kopš grāfa Morica laikiem būs bijis stalts koks”. Pēc tam, kad rezervātā ieviesa stingru aizsardzības režīmu un pārtrauca pļavas noganīšanu, ozols ieauga krūmos un 1971. gadā nokalta pavisam. Tas sasniedza 5,5 m apkārtmēru.

E. Zundes foto, ap 1965. gadu