Olaines priedegle

Ziemeļos no Olaines līdz 1972. gadam auga neparasts koks, kuram uz viena stumbra bija gan priedes, gan egles vainags. Līdzās priedei esot augusi egle, kuras zars bija ieaudzis predes stumbrā. 1896. gadā egli nocirta, taču egles zars priedes stumbrā turpināja augt un vairākkārt pat nobriedināja čiekurus. Ir zināma līdzīga egle Smiltenes mežniecībā.

E. Zundes foto.