Pētera I goba

Gobu iestādījis cars Pēteris I 1720. gadā, sākot Rīgā ierīkot Ķeizardārzu. Piemineklis saglabājies līdz mūsdienām, taču goba gājusi bojā.

Nezināma autora foto, 1927. gads.