Rēdnieku ozols

Vēl nesen tūristus priecēja izcili ainavisks ozols līdzās pie Rēdniekiem starp Kandavu un Sabili. Ozols gāja bojā 2005. gada 9. janvāra vētrā.

G. Eniņa foto, 1998. gada marts