Remtes Kāķu priede

Pusceļā starp Remtes pili un baznīcu augusi priede, pie kuras muižas laikā esot pērti un kārti cilvēki. 1905. gadā pie priedes nošauti divi cilvēki. Nostāsti vēstīja, ka priede neaug lielāka tāpēc, ka tās saknes mirkst cilvēku asinīs. Nozāģēta 1943. gadā

Nezināma autora foto, ap 1935. gadu