Vinterala

Cēsīs esošā ala savulaik bijusi viena no garākajām un citādi iespaidīgākajām alām Latvijā - tā izrakta smilšu ieguvei. Vinteralas griesti bija tik augsti, ka pa to stāvus varēja izstaigāt visu 40 metrus garo alu. Ala laika gaitā pamazām aizbruka. 1990. gadā aizbruka alas ieeja, tomēr, jādomā, ka daļa eju aiz iebrukuma ir saglabājušās.

G. Eniņa foto, 1971. gads.